eyal trening taktyczny

Untitled Document
Untitled Document
Historia
PODSTAWOWE INFORMACJE O KRAV MAGA
KRAV MAGA jest izraelskim systemem militarnej walki wręcz a także samoobrony dla osób cywilnych, opracowanym i używanym od 50 lat przez Siły Zbrojne Izraela (IDF), policję, straż graniczną i inne służby -
w tym również jednostki specjalne
i antyterrorystyczne.

Prosty i maksymalnie skuteczny, opiera się na wzmacnianiu podstawowych odruchów obronnych człowieka. Szybki do nauczenia również dla osób które nigdy nie ćwiczyły żadnych form walki.

Prostota i skuteczność oraz realistyczne szkolenia podejmowania właściwych decyzji w stresie spowodowały jego rosnącą popularność - zarówno w treningach osób młodszych, jak i starszych,
a także dziewcząt i pań.
W USA Krav Maga ćwiczą m.in. Angelina Jolie i Jennifer Lopez ;-)

ŚWIATOWYM LIDEREM oraz instruktorem o najwyższych na świecie kwalifikacjach Krav Maga jest EYAL YANILOV (Izrael), Prezydent INTERNATIONAL Krav Maga Federation - największej izraelskiej i międzynarodowej organizacji Krav Maga.

W Stanach Zjednoczonych system Krav Maga wprowadzony został do szkolenia ponad 150 grup specjalnych, różnych służb - m.in. FBI, SWAT, DEA, Coast Guard i in. Wybrany przez formacje policyjne i militarne w Australii i Nowej Zelandii, Brazylii, Francji,Szwajcarii,
krajach skandynawskich i in.

PREKURSOREM W POLSCE oraz Krajowym Szefem Wyszkolenia jest
TOMASZ ADAMCZYK
(tytuł Międzynarodowy Ekspert, członek elitarnej 7. osobowej grupy
GLOBAL INSTRUCTORS TEAM -
szkolącej kadry instruktorskie na całym świecie!). Od blisko 10 lat prowadzi on szkolenia dla elitarnych jednostek Policji, Wojska i Marynarki Wojennej, ABW, CBŚ, Straży Granicznej i innych służb. A także personelu Ambasady Izraela oraz m.in. kadr instruktorskich armii szwedzkiej i holenderskiej.

Założony i kierowany przez niego INSTYTUT Krav Maga - Polska wraz z SEKCJAMI W PONAD 60 miastach, jest
jedną z największych na świecie(!)
profesjonalnych firm szkoleniowych Krav Maga.

Szkolenia dla firm oraz osób cywilnych prowadzone są w całym kraju,
w sekcjach cywilnych oraz wg indywidualnie budowanych programów. Obejmują całość zagadnień związanych z bezpieczeństwem osobistym oraz rodziny i firmy. Naszymi wykładowcami są m.in.
najlepsi na świecie eksperci ds bezpieczeństwa z Izraela. 

Historia Krav Maga

 

Twórcą systemu był Imi Lichtenfeld
(hebr. Imi Sde-Or), urodzony w 1910 roku
w Budapeszcie (wtedy Austro-Węgry).
Dzieciństwo i młodość spędził w Bratysławie.
Jego ojciec Emanuel był detektywem
i instruktorem samoobrony w czeskiej
policji - jednym z najskuteczniejszych
wywiadowców, o znacznej liczbie zatrzymań
przestępców.
Imi wychowywał się m.in. w salach treningowych klubu "Herkules" - założonego przez ojca, jednego
z pierwszych w Europie klubów, gdzie ćwiczono ciężką atletykę,
zapasy, boks i samoobronę.
Imi jako szczególnie utalentowany został w 1928 r. mistrzem Słowacji
w zapasach, a w 1929 r. w boksie i gimnastyce. Był to początek jego
kariery sportowej. Odnosił międzynarodowe sukcesy szczególnie
w zapasach, będąc z czasem notowany jako trzeci na świecie.
W latach trzydziestych, wraz z nasilającym się terrorem faszystowskim
Imi zorganizował grupę samoobrony, która broniła dzielnicy żydowskiej.
Toczył dziesiątki walk ulicznych w których często liczniejsi faszyści
używali noży, pałek, łańcuchów i kastetów.
Wtedy też zorientował się, że mimo tak znakomitego doświadczenia
w walkach sportowych jakie posiadał - nie wystarczało ono wobec
bezpardonowej walki realnej, z kilkoma przeciwnikami.
Życie zaczęło szybko weryfikować stosowaną taktykę i skuteczność technik. Tak zaczęły się rodzić zręby systemu nazwanego póĄniej
Krav Maga.Od początku nakazem chwili stała się konieczność jak najszybszegouczenia skutecznych metod walki z kilkoma,
często uzbrojonymi przeciwnikami. Podstawowa stała się umiejętność
posługiwania się kijem, nożem a także przedmiotami podręcznymi.

W 1940 roku wobec groĄby zatrzymania przez gestapo,
Imi uciekł Dunajem używając łodzi rzecznej o nazwie "Penczo".
Historia jego eskapady mogłby starczyć na film sensacyjny,
a wszystko działo się w rzeczywistości wojennej. Statek,
którym Imi dopływał do Palestyny został trafiony pociskiem
i Imi z kilkoma przyjaciółmi spędzili w wodzie 24 godziny.

W Palestynie Imi Lichtenfeld stał się szefem wyszkolenia walki wręcz
organizacji samoobrony żydowskiej Hagana, szkoląc i biorąc udział m.in.
w akcjach elitarnych grup specjalnych Palmach i Palyam
(dywersyjne jednostki morskie).

W 1948 roku, wraz z utworzeniem państwa Izrael, Hagana
przekształcona została w Izraelskie Siły Obrony (IDF, po hebr. Tsahal),
a Imi został Szefem Wyszkolenia Fizycznego i Walki Wręcz.
Funkcję tę pełnił przez 20 lat, aż do przejścia na emeryturę w 1968 roku.

Przez cały ten czas i póˇniej (aż do dnia dzisiejszego), Krav Maga
była i jest nieustannie udoskonalana - metody treningowe,
techniki i taktyka walki ciągle weryfikowane i dostosowywane
do zagrożeń w Izraelu.

Osobą, która wprowadziła nową jakość w Krav Maga, tak w obszarze
działań w nowych zagrożeniach (terroryzm, porwania samolotów
i samochodów itp) jak i kształtowania
NOWOCZESNYCH METOD TRENINGU jest EYAL YANILOV.

To właśnie jemu, pełniącemu paręnaście lat funkcję SZEFA WYSZKOLENIA Izraelskiej Federacji Krav Maga (!), Imi Lichtenfeld
zaproponował utworzenie Międzynarodowej Fed Krav Maga - mianując
go jej prezydentem i szefem wyszkolenia, a także udzielając tzw.
EXCLUSIVE DIPLOMA - dla rozwijania i NADZOROWANIA rozwoju
Krav Maga na świecie (podobny dyplom ma tylko Daren Levin - uczeń
Imiego i Eyala). Imi pragnął aby Krav Maga, dzielo jego życia, było
nauczane na całym świecie, a IKMF została w tym celu powołana.

Wybór Eyala na szefa International KM Federation nie był wyborem
przypadkowym. Od blisko 20 lat Eyal był najbliższym asystentem Imiego,
m.in. opracował program szkolenia tzw Czarnych Pasów
Izraelskiej Fed KM. Prowadził dziesiątki kursów instruktorskich,
a także w SPECJALNYCH PROGRAMACH KSZTALCENIA przygotowywał
tzw. Instruktorów Instruktorów (np. dla szkolenia armii izraelskiej,
a ostatnio - armii szwedzkiej).

To istotne zaznaczenie GDYŻ NIKT z tzw liderów europejskich,
działających POZA International KM Federation Eyala Yanilov,
nie przechodził nigdy podobnego szkolenia. Poza PODSTAWOWYM
kursem instruktorskim samoobrony cywilnej lub walki wręcz wojskowej,
ludzie ci nigdy (!) nie uczyli się jak przygotowywać kolejne kadry
instruktorów. Ich wiedza w tej dziedzinie jest wycinkowa,
a efektem jest niski poziom oferowanych kursów, tzw drukowanie
dyplomów i wypaczanie obrazu Krav Maga. Można porównać to do
sytuacji, gdy nauczycielka z podstawówki rozdaje dyplomy
NAUCZYCIELSKIE dla innych pań (dlatego tak warto sprawdzać
u kogo się ćwiczy!) ].

Współpraca Imiego z Eyalem Yanilov zaowocowała opracowaniem
i wydaniem książki " Jak obronić się przed uzbrojonym napastnikiem"
- jedynego podręcznika AUTORYZOWANEGO przez twórcę systemu !

Po śmierci Imiego, naturalnym światowym liderem Krav Maga,
wyznaczonym funkcją prezydenta oraz głównego szkoleniowca
izraelskiej, światowej organizacji IKMF (a także poprzez Exclusive
Diploma) został Eyal Yanilov. Działając na wszystkich kontynentach,
od Australii i Japonii, poprzez Amerykę Południową i USA, Europę
i Izrael szkoli on kadry instruktorów cywilnych a także instruktorów
wojskowych, policji, jednostek specjalnych i antyterrorystycznych.
Najlepsi, czolowi izraelscy instruktorzy Krav Maga są uczniami Eyala
- nie wyłączając aktualnego szefa wyszkolenia armii - sierżant-majora S.K.

Podkreślić warto, że International Krav Maga Federation and School
(Eyala Yanilov) jest JEDYNˇ !! organizacją OFICJALNIE rekomendowaną
przez Izraelskie Ministerstwo Obrony do prowadzenia tego typu szkoleń
(porownaj link na naszej stronie).

Będąc w Izraelu wielokrotnie gościłem w domu legendarnej, historycznej
postaci Krav Maga - Sheike Baraka, wieloletniego szkoleniowca armii
izraelskiej, współtwórcy podręcznika wojskowego. Powiedział mi
kiedyś: " To Eyal wprowadził Krav Maga na nowe tory, wykreował
nowoczesny system".

Myślę, że jest to dobre podsumowanie historycznego omówienia
Krav Maga.

Tomasz Adamczyk

ekspert/chief instuctor

International Krav Maga Federation Poland


 
Untitled Document