Untitled Document


 Untitled Document
TRENINGI "FIGHT"

Fight no limits!

Ju wkrótce szczegóowe informacje
o kolejnych seminariach!!!Szczeg
owe informacje:
poczta@kravmaga.com.pl


W dzisiejszych czasach najwikszym zagroeniem ulicznym sta si nó.
Dotyczy to nie tylko Polski.
Dla przykadu w 2009 roku, w Anglii odnotowano ponad 150 tysicy ataków!

Chcc przygotowa si na najtrudniejsze wyzwania, stworzylimy
w KRAJOWYM CENTRUM KRAV MAGA now,
osobn grup treningow pod nazw KNIFE FIGHTING.

Zajcia prowadzi WYACZNIE Tomasz Adamczyk, Krajowy Szef Wyszkolenia KM,
Head Instructor World Knife Fighting Organisation,
a take instruktorzy ze stopniem EXPERT 2 oraz EXPERT 1,
z których kady posiada wiatowe kwalifikacje instruktora KNIFE FIGHTING,
wydane przez WORLD KNIFE FIGHTING ORGANISATION.

Zajcia odbywa si bd w soboty, w KRAJOWYM CENTRUM KRAV MAGA.
Szkolenia prowadzone s zarówno w typie samoobrony z maksymalnym realizmem
i stresem (równie typu City Extreme), z uyciem noy elektrycznych, metalowych
i innych, w normalnych ubraniach,
a take z uwzgldnieniem profilu typu RYWALIZACJI SPORTOWEJ, w ramach której studenci bd mogli startowa w zawodach krajowych i midzynarodowych.

Tak wic, w ramach jednych zaj student bdzie wiczy zarówno w metodologii
zaj samoobrony, jak i zaj sportowych, gdzie trening tego typu równie de facto
przygotowuje do ulicznego starcia z maksymalnymi szybkociami.

Czonkami WORLD KNIFE FIGHTING ORGANISATION s m.in. Niemcy, Rosja, Czechy,
Holandia, Wochy, Irlandia, Wgry i inne kraje.
Gwarantuje to wysoki poziom rywalizacji sportowej oraz duo emocji ;-)

W celu umoliwienia uczestnictwa w treningach osób spoza odzi,
zajcia rozpoczynaj si o godzinie 13.00.

Treningi sekcji KNIFE FIGHTING:

SOBOTA, godzina 13.00 - 15.30

Informacje i zapisy:
poczta@kravmaga.com.pl
a take:
http://www.facebook.com/centrumkravmaga
 
   Untitled Document