PIE¦NI LEGII CUDZOZIEMSKIEJ:
"Marsz 2 go Regimentu Spadochroniarzy Legii"