eyal trening taktyczny

Untitled Document
Untitled Document
KRAV MAGA w Polsce

 Na zdjęciu TOMASZ ADAMCZYK
prekursor Krav Maga w Polsce (drugi z prawej),
w trakcie prowadzenia szkolenia
w elitarnej jednostce specjalnej (1996 rok.)


Krav Maga jako system walki wręcz i samoobrony
trafiła do Polski w 1995 roku.
Sprowadził ją do Polski i założył Instytut Krav Maga -
Tomasz Adamczyk ( ponad 35 lat treningów różnych systemów walki,
w tym 25 lat stażu instruktorskiego), Międzynarodowy Instruktor
Krav Maga z cywilnymi i wojskowymi uprawnieniami izraelskimi -
tzw status instruktora instruktorów, organizując w Łodzi
ogólnopolski warsztat dla przedstawicieli wojska, policji,
służb ochrony i innych formacji.
W seminarium wzięło udział ok. 100 osób.
Prowadził je Richard Douieb z Francji.

Od tego momentu Tomasz Adamczyk rozpoczął szkolenia przeznaczone początkowo tylko dla jednostek antyterrorystycznych
i specjalnych w całej Polsce.
Był to 1. Pułk Specjalny Komandosów z Lublińca oraz jednostka "Formoza" - komandosi Marynarki Wojennej.
Szkolenia instruktorskie prowadzone przez Tomasza Adamczyka zaowocowały przyjęciem Krav Maga jako podstawowego systemu walki wręcz w tych jednostkach, a także rozpoczęły kształtowanie zalążka póniejszej Grupy Kadrowej Instytutu.

Równocześnie rozpoczęła się stała współpraca Instytutu Krav Maga Polska z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, następnie Komendą Główną Policji oraz Urzędem Ochrony Państwa i Strażą Graniczną.
Zorganizowane zostały i przeprowadzone przez Tomasza Adamczyka dziesiątki szkoleń, seminariów i wielodniowych kursów dla kadry różnych służb.

Pierwszy kurs instruktorski Krav Maga w Polsce poprowadzony
został przez Tomasza Adamczyka w 1998 roku. W półrocznym cyklu weekendowych seminariów, zakończonych 2.dniowym egzaminem (dokumentowanym na video), uczestniczyło kilkunaście osób z całej Polski. Standardy ustalone były bardzo wysoko. Kilku kandydatów
(z Wyższej Szkoły Oficerskiej z Poznania) nie zaliczyło kursu.

Rozpoczęcie współpracy z najwyższym instruktorem Krav Maga - EYALEM YANILOV (Izrael) otworzyło nowy etap
rozwoju systemu w Polsce.
Kilkadziesiąt osób wzięło udział w szkoleniu kadry plutonów specjalnych Straży Granicznej.

Uruchomione i przeprowadzone przez Tomasza Adamczyka zostały kursy dla instruktorów-asystentów wyższych szkół wojskowych
(m.in. w "Zmechu" - Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu) oraz szkolenia w szeregu jednostek specjalnych - m.in. Centralnego Biura Śledczego i Urzędu Ochrony Państwa.

W 1999 roku odbył się pierwszy kurs w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Dzięki zaangażowaniu komandora Edmunda Sarny oraz Jarosława Damołążka zaowocowało to również i w tym ośrodku oficjalnym wprowadzeniem Krav Maga do szkolenia marynarzy.

W roku 2000 na zaproszenie Centrum Metodyczno-Szkoleniowego KG Policji cykl zajęć instruktorskich, dla kadry wszystkich regionalnych ośrodków szkolenia Policji w Polsce oraz wyższych szkół policyjnych, poprowadził Tomasz Adamczyk w asyście m.in. Eliny Toneva - instruktorki Instytutu o najdłuższym stażu w Polsce, jednej z kilku
w Europie kobiet-instruktorów Krav Maga.

W tym samym roku rozpoczęło się szersze nauczanie samoobrony Krav Maga w sekcjach cywilnych w całej Polsce i dziś instruktorzy Grupy Kadrowej Instytutu prowadzą zajęcia w ponad 50. miastach Polski.

Grupa Kadrowa Instytutu to dziś potężny, kilkudziesięcioosobowy, profesjonalny zespół instruktorów, asystentów i pomocników instruktora - szkolących się na specjalnych seminariach, stażach, obozach i kursach - prowadzonych przez krajowego szefa wyszkolenia Tomasza Adamczyka oraz instruktorów z Izraela.

Tomasz Adamczyk, jako członek elitarnego, kilkuosobowego (!) zespołu Professional Commitee, International Krav Maga Federation prowadzi również szkolenia poza granicami kraju: w Szwecji
( od 5 lat szkolenie kadry instruktorskiej armii szwedzkiej), na Węgrzech (instruktorzy, grupy cywilne, kadra militarna), w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Wysoki poziom szkoleń instruktorskich, realizowanych co 2 miesiące w Instytucie przez światową czołówkę - kadrę Ekspertów IKMF - Eyal Yanilov, Amnon Darsa, Gabi Noah, Tomasz Adamczyk - zaowocował
w Polsce kolejnymi, międzynarodowymi kursami: cywilnymi, militarnymi ( we współpracy z 1. Pułkiem Specjalnym)
oraz ochrony VIP.

Potwierdza to pozycję Instytutu - profesjonalnej firmy szkolącej
w zakresie bezpieczeństwa oraz walki i samoobrony - jako jednego
ze światowych liderów Krav Maga!

 

 
 
 
 Untitled Document